augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas

augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas
augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Fizinis asmuo, įskaitant žemės ūkyje ir kituose sektoriuose dirbančius augalų apsaugos produktų operatorius, technikus ir savarankiškai dirbančius asmenis, taip pat juridinio asmens darbuotojas, įskaitant darbdavius, turintys augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą ar kitą jam prilyginamą Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą pažymėjimą ir savo profesinėje veikloje naudojantys profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425427&p_query=&p_tr2=2 atitikmenys: angl. professional user vok. beruflicher Verwender, m; professioneller Verbraucher, m rus. профессиональный пользователь pranc. utilisateur professionnel ryšiai: susijęs terminasaugalų apsaugos produktų naudotojas susijęs terminasaugalų apsaugos produktų neprofesionalusis naudotojas susijęs terminasaugalų apsaugos produktų operatorius šaltinis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2012, Nr. 63-3162); 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • augalų apsaugos produktų neprofesionalusis naudotojas — statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Fizinis asmuo, kuris neturi augalų apsaugos kursų baigimo ar kito jam prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto pažymėjimo ir turi teisę… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • augalų apsaugos produktų profesionalusis naudojimas — statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Veikla, kai augalų ir augalinių produktų kenksmingiesiems organizmams naikinti naudojami augalų apsaugos produktai, kuriuos galima įsigyti tik turint agronomo diplomą arba augalų apsaugos kursų …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • augalų apsaugos produktų naudotojas — statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Fizinis ar juridinis asmuo, naudojantis augalų apsaugos produktus ūkinėje komercinėje veikloje arba asmeninio ūkio reikmėms. atitikmenys: angl. user of plant protection products vok. Anwender… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • neprofesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai — statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus sprendimu Lietuvos Respublikoje įregistruoti augalų apsaugos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai — statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus sprendimu Lietuvos Respublikoje įregistruoti augalų apsaugos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • profesionalus naudotojas — statusas T sritis augalų apsauga ryšiai: žiūrėk – augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas šaltinis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 90 2013; 2003, Nr. 102 4583) …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • beruflicher Verwender — augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Fizinis asmuo, įskaitant žemės ūkyje ir kituose sektoriuose dirbančius augalų apsaugos produktų operatorius, technikus ir savarankiškai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • professional user — augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Fizinis asmuo, įskaitant žemės ūkyje ir kituose sektoriuose dirbančius augalų apsaugos produktų operatorius, technikus ir savarankiškai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • professioneller Verbraucher — augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Fizinis asmuo, įskaitant žemės ūkyje ir kituose sektoriuose dirbančius augalų apsaugos produktų operatorius, technikus ir savarankiškai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • utilisateur professionnel — augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Fizinis asmuo, įskaitant žemės ūkyje ir kituose sektoriuose dirbančius augalų apsaugos produktų operatorius, technikus ir savarankiškai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”